Hjälp med din renovering

Förr eller senare hamnar de flesta av oss i en situation då vi behöver renovera. En renovering är inte ett jobb, utan tusen, och kan se helt annorlunda ut för olika personer. Typen av fastighet är en annan faktor som påverkar. Tänker man exempelvis på ett mycket stort jobb som ett stambyte, så ser det väldigt olika ut om man har en hyresfastighet eller egen villa. Hur man planerar och förfar beror generellt sett på vilka skador som finns och vad som ska åtgärdas. Vi kan konstatera att en lyckad renovering alltid ska börja med en genomgång och en plan som företag och kund gemensamt tar fram.

Processen med en renovering

Vare sig din renovering är liten eller stor och handlar om insida eller utsida ska du börja med att kontakta en pålitlig byggfirma med erfarenhet och koll. En seriös firma kommer att börja arbetet med renoveringen med att besöka den aktuella fastigheten och på plats själva bedöma vad som behöver göras och hur. Sedan lägger man gemensamt upp en tidsplan och du kommer att få en offert med prisförslag. Vidare kan företaget ni anlitar också bedöma om arbetet är större eller mindre än ni själva tänkt ursprungligen, och komma med bra förslag. Därefter genomförs de åtgärder ni bestämt innan det blir dags för slutinspektion och avslut.

Att tänka på för dig som kund

När du väljer en firma för din renovering ska du välja med omsorg. Det finns många kriterier som bör vara uppfyllda för att du ska bli nöjd med slutresultatet. Företaget ska ha en ansvarsförsäkring och schyssta villkor för sina anställda naturligtvis. Du vill också ha en firma med tillräcklig erfarenhet som vet precis vad de håller på med. Servicekänsla är en annan del av det hela. Livet och din renovering blir så mycket enklare och trevligare om hantverkare kommer i tid och avslutar i tid samt är angelägna om att du ska bli nöjd som kund. Om din renovering gäller el, ventilation eller avlopp så ska företaget ha rätt behörighet eller ta in den kompetensen. Vi strävar alltid efter att uppfylla alla dessa krav.

Välkomna till oss!