Vad kan vi göra för dig?

Vi renoverar allt! Vad kan vi hjälpa just dig med?

Vi är en renoveringsfirma som utför alla typer av renoveringar. När du står inför en renovering och behöver ta beslut om åtgärder och metoder är du välkommen att kontakta oss. Vi ser till att ditt renoveringsarbete blir utfört snabbt och effektivt och med så liten störning för dig som är möjligt. En renovering är alltid en besvärlig tid för boende i en fastighet men tillsammans ser vi till att allt ordnas så enkelt och snabbt som bara är möjligt.

Vi kommer och inspekterar och ger en offert och ett åtgärdsförslag utan kostnad för dig.

Några exempel på renoveringsarbeten vi kan åta oss:

  • Totalrenovering inomhus
  • Målning och spackling
  • Rivning
  • Snickerier och dörr-och fönsterbyte
  • Takarbeten
  • Golv, tapeter och kakel
  • Asbestsanering
  • Installationer
  • Isolering

I samtliga fall kommer vi ut till din fastighet och går igenom vilka typer av åtgärder som behöver genomföras. Vi kommer gemensamt fram till en plan för renovering. Därefter kommer ni att få en skriven plan och en kostnadsoffert. Därefter påbörjas arbetet snarast möjligt. Inget arbete är klart förrän slutinspektion genomförts och ni har godkänt arbetet. Vi önskar 100% nöjda kunder!

En väl genomförd renovering av ett välrenommerat företag

Välkomna att höra av er till oss och diskutera era behov av renovering! Vi ger gärna råd och tips förutom rent konkreta åtgärder. En korrekt utförd renovering säkrar din fastighet och ger ett boende som är fortsatt sunt. Det höjer även fastighetens taxeringsvärde.

Välkomna som kunder!